Pion technologii bezwykopowych

    pion technologii bezwykopowych

 

 

 

 

 

MOLEWSKI Sp. z o.o. jest generalnym wykonawcą w obszarze infrastruktury inżynierii środowiska, budownictwa kubaturowego, drogowego i mostowego. Spółka jest zaliczana do grona największych firm budowlanych w Polsce.

 

MOLEWSKI oferuje m.in. kompleksowe wykonanie oraz modernizację instalacji podziemnych przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii bezwykopowych. Spółka realizuje przewierty dla potrzeb budowy infrastruktury podziemnej różnych segmentów branży budowlanej w technologii przewiertów sterowanych, horyzontalnych, a przede wszystkim mikrotunelingu w zakresie średnic od 250mm do 4200mm o długości przekraczającej kilkaset metrów - w tym także przewiertów, których trasa przebiega po łuku.

 

Posiadany potencjał sprzętowy, z całą pewnością klasyfikuje Spółkę w grupie największych firm z branży mikrotunelingowej w Europie.

 

 

Nowatorska technologia mikrotuneli 

Wykorzystanie innowacyjnej technologii, jaką jest mikrotuneling, daje nowe spojrzenie w zakresie rozbudowy infrastruktury podziemnej wszędzie tam, gdzie klasyczne metody okazują się zawodne ze względu na zabudowę terenu lub wymogi przepisów ochrony środowiska. Budowa mikrotuneli  znacznie ogranicza konieczność wykonywania wykopów i pozwala na zminimalizowanie ograniczeń w ruchu lokalnym. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie prac w intensywnie zurbanizowanym terenie, a realizacja inwestycji staje się mniej uciążliwa dla mieszkańców, przy jednoczesnym zmniejszeniu do minimum oddziaływania na środowisko.

 

Mikrotuneling polega na zdalnym drążeniu tunelu głowicą mikrotunelingową z pełną tarczą skrawającą, z jednoczesnym wprowadzaniem rur przeciskowych, które tworzą gotowy rurociąg. Do najbardziej powszechnych zastosowań technologia mikrotunelowania wykorzystywana jest przy budowie kanalizacji grawitacyjnej, gdzie nie tylko trasa i spadek kanału mają zasadnicze znaczenie, ale także niekorzystne warunki geologiczne oraz duża głębokość posadowienia rurociągu uniemożliwiają realizację robót w sposób wykopowy. Wysoką dokładność budowy rurociągów zapewnia laserowy system namierzania oraz komputerowy system sterowania głowicą mikrotunelingową. Usuwanie urobku odbywa się metodą hydrauliczną - mieszanina bentonitu z urobkiem pompowana jest na powierzchnię, gdzie urobek separowany jest od płuczki poprzez system separacji.

 

Firma zajmuje się również bezwykopową renowacją przewodów w technologii rękawa w zakresie średnic DN150-1400mm, naprawą przewodów w technologii reliningu i burstliningu przy wykorzystaniu modułów/rur GRP, PE, PP, PCV oraz rur kamionkowych, a także bezwykopowym remontem studni i komór przy wykorzystaniu chemii budowlanej, laminatów oraz wkładów GRP.

 

W MOLEWSKI Sp. z o.o. każdy kontrakt traktowany jest indywidualnie, z uwzględnieniem wszelkich warunków i wymagań każdego powierzonego zadania - takie podejście jest kluczem do solidności i wysokiej jakości w kompleksowej realizacji robót bezwykopowych. Projekty realizowane są w systemie zarówno konsorcjum i generalnego wykonawstwa, jak i świadczenia usług podwykonawczych.

 

Oferta MOLEWSKI Sp. z o.o. w obszarze technologii bezwykopowych  obejmuje m.in.:
• mikrotuneling rur polimerobetonowych, grp, stalowych, kamionkowych  i żelbetowych
  w zakresie średnic od 250mm do 4200mm,
• horyzontalne przewierty sterowane z przeciągnięciem rur w zakresie średnic  od 40mm do 1000mm,
• hydrauliczne przewierty teleoptyczne w zakresie średnic od 200mm  do 800mm,
• przeciski pneumatyczne,
• przejścia pod rzekami,
• rękaw CIPP,
• relining,
• burstlining,
• renowacja studni.

 

 

 

Łukasz Agaś
dyrektor ds. logistyki i pionu technologii bezwykopowych