Zakończone inwestycje

Jako firma budowlana z dużym doświadczeniem mamy na swoim koncie wiele zrealizowanych z sukcesem inwestycji. Opisy niektórych z nich zamieszczamy poniżej. Nie boimy się nowym wyzwań ani wdrażania nowoczesnych technologii podczas prowadzonych przez nas prac budowlanych takich jak budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe, budownictwo wodne, budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przewierty horyzontalne i budowa mikrotuneli.