Siedziba

MOLEWSKI siedziba firmy

 

GBW Sp. z o.o. w upadłości
ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek


tel. +48 54 422 02 00 lub +48 54 422 02 01, faks +48 54 422 02 02
e-mail: sekretariat@gbw-polska.pl
gbw-polska.pl

 

 

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
KRS 0000149754;  REGON 911326883;  NIP 888-27-45-828
Wysokość kapitału zakładowego:  500.000,00 PLN - wpłacona w całości.