Szkolenia i rozwój

 

Tylko umiejętności i kompetencje kadry zapewniają sukces każdej firmie!

 

Dlatego wspieramy rozwój naszych pracowników poprzez:

• organizację szkoleń (zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych);
• realne szanse awansu;
• powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.

 

Również doświadczona kadra kierownicza wspiera pracownika poprzez codzienną współpracę, ocenę powierzonych zadań i motywacje do doskonalenia się. Te wszystkie czynniki wpływają na rozwój zawodowy i osobisty KAŻDEGO pracownika, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

 

W GBW każdy pracownik traktowany jest indywidualnie z uwzględnieniem jego możliwości i predyspozycji - takie podejście jest kluczem do budowania solidnego i wysoko wykwalifikowanego zespołu.